Höstraps sortprovning 2020

Försöksåret 2019/2020 testades 72 olika höstrapssorter i fem olika försöksserier. Nio av sorterna har testats separat i speciella försök med dokumenterad förekomst av klumprotsmitta och redovisas separat i serien OS 25. 21 av sorterna testades för första gången i Sverige vilket sker i serien OS 21. I OS 22/L7 822 testas de nio mest vinterhärdiga sorterna i försök främst placerade i Mälardalen och Närke, dessa försök sammanställs separat. Antalet linjesorter är fortsatt lågt och endast fem sorter ingick i försöken 2020. Serien OS 27 där sorter som provats två år eller mer är den största serien och där återfinns totalt 44 stycken sorter. OS 21 och 27 är placerade i Skåne, Kalmar, Gotlands och Väst- och Östergötlands län. Mätare i samtliga försök är en sortblandning bestående av fyra hybrider. Sortblandning 2020 har bestått av sorterna Atora, Explicit, Mercedes, SY Harnas.

 

chevron-down