Höstraps sortprovning (Mälardalen)

Sammanfattning: Under försöksåret 2021/2022 testades 21 olika höstrapssorter i försökserien L7-0822 i område F (Mälardalen). Serien var utlagd på fem olika platser. Etableringen av rapsen under augusti lyckades överlag bra, inför vintern såg försöken fina ut. Vintern 2021/2022 bjöd på rejäla utmaningar för höstrapsen i Mälardalen. Stora mängder regn och snö föll på tjälad mark vilket gjorde att stor del av grödorna drunknade under is och vatten. Detta gjorde att tre av fem utlagda försök blev kasserade. De två försök som blev kvar och kunde skördas blev kraftigt påverkade av vintern, vilket gav stora skillnader mellan sorterna. Sorten DK Expat gav högst skörd med 5 106 kg/ha, tätt följd av sorterna Mercedes och Herakles som låg strax under fem ton per hektar. Sorten Hambre hade till följd av kraftiga utvintringsskador lägst skörd på 1 501 kg/ha. (avser serien L7-822)

chevron-down