Höstraps sortprovning

Sammanfattning

Försöksåret 2018/2019 testades 73 olika höstrapssorter i fem olika försöksserier. Åtta av sorterna har testats separat i speciella försök med dokumenterad förekomst av klumprotsmitta och redovisas separat i serien OS7-025 på annan plats. Dock kan redan här nämnas att den torra hösten gjorde att för första gången så uteblev angreppen i försöken. 25 av sorterna testades för första gången i Sverige vilket sker i serien OS7-021. I OS7-022/L7-0822 testas de tio mest vinterhärdiga sorterna i försök främst placerade i Mälardalen och Närke, dessa försök sammanställs separat. Antalet linjesorter har fallit dramatiskt och endast tre sorter ingick i försöken 2019. Serien OS7-027 där sorter som provats två år eller mer är den största serien och där återfinns totalt 42 stycken sorter. OS7-021 och 27 är placerade i Skåne, Kalmar, Gotlands och Väster- och Östergötlands län. Mätare i samtliga försök är en sortblandning bestående av fyra hybrider. Sortblandning 2019 har bestått av sorterna Avatar, Explicit, Mercedes, SY Harnas.


Hösten 2018 blev inledningsvis nervös med anledning av den katastrofala torkan under sommaren. Efter sådd började det dock regna så smått. Restkväve från dåliga spannmålsskördar kom höstrapsen till del och bestånden utvecklades mycket fint, kanske till de bästa i Europa. Vintern blev skonsam för höstrapsen i söder men lite tuffare i norr. Angreppen av bomullsmögel var större än normalt men detta har inte kunnat gå att utläsa annat än i ett fåtal enskilda försök.


Angreppen av insekter var förhållandevis låga men frost i slutet av april och början av maj i hela landet kom att skada knoppar och blommor på många håll. Detta kapade toppen på den höga skörden som var i antågande. Endast ett försök har kasserats på grund av otillräcklig etablering, detta försök låg i Östergötland. Högst skördar återfinns återigen på Österlen där mätaren avkastat 6520 kg/ha respektive 6250 kg men även i ett av försöken i Västra Götaland avkastade mätaren 6390 kg/ha. Noterbart är att i OS 21 på
Gärsnäs avkastade sorten Smaragd hela 7,95 ton/ha.
chevron-down