Höstraps svarar på kalkning

Höstraps reagerar på stigande pH med ökad fröskörd. Det visas i två vetenskapliga studier. Mål-pH bör därför höjas på lerjordar från nuvarande 6,5 till 7 menar författarna bakom studierna.

chevron-down