Höstraps – utsädesmängd. 2002-2003

Ska utsädesmängden vara olika om man sår en hybridsort eller en konventionell sort? Frågeställningen har diskuterats flitigt i och med att odlingen av hybridsorter har ökat. I försöksserien har olika utsädesmängder, från 40-120 grobara frön/m2, jämförts i konventionell och hybridsort. I de 5 försök som skördats under 2002 och 2003 är skillnaden i avkastning mycket liten mellan sorterna. För båda sorttyperna gäller att lägst utsädesmängd har i genomsnitt gett högst skörd. Övervintringen blir sämre i takt med ökad utsädesmängd. Detta är mest framträdande i hybridsorterna.
chevron-down