Höstraps växer annorlunda

För att utnyttja potentialerna i odlingen är det viktigt att veta under vilka utvecklingsstadier som avkastningen i höstraps byggs upp.
chevron-down