Höstrapsens potential är stor

Höstrapsodlingen rymmer en stor potential som odlaren påverkar själv. Med rätt höstrapssort och låg utsädesmängd säkrar man övervinteringen. Det ger klirr i kassan även vid en måttlig skördenivå.
chevron-down