Höstrapsetablering engagerar och inspirerar

Våren 2016 genomförde Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare en enkät kring etablering av höstraps. Resultaten ger en bild av hur raps etablerades hösten 2015, vilka metoder som användes och till viss del varför. Statistik kring andra odlingsinsatser på hösten har också samlats in. Det är ett intressant underlag för rådgivning och utvecklingsarbete för en förbättrad svensk höstrapsodling.
chevron-down