Höstrapsetablering med kultivatorsådd och direktsådd

Under 2008 till 2010 skördades fem försök i serie R2-4143 med bl. a. direktsådd och kultivatorsådd. I medeltal gav kultivatorsådd ungefär samma skörd som efter plöjning och konventionell sådd, och ett klart högre netto pga lägre bearbetningskostnader. En ytlig bearbetning gav i flera fall höjd skörd jämfört med ren direktsådd, medan en djup bearbetning inte gav någon ytterligare skördehöjning. Resultaten pekar på att halminblandningen är den viktigaste faktorn för etablering och tillväxt.
chevron-down