Höstrapsförsök - Såtid, ogräsbekämpning och övervintring i Mellansverige

Delredovisning av ett projekt om problematiken kring höstoljeväxtodling i Mellansverige.
chevron-down