Höstrapshybrid, såteknik. 2000-2003.

Odlingen av höstrapshybrider innebär hög utsädeskostnad. Kan denna kostnad hållas ned genom att med hjälp av etableringstekniken minska utsädesmängden blir intresset för de högavkastande hybriderna ännu större. Sedan 2000 prövas i Skåne etablering av hybrider med tre tekniker, konventionell sådd, direktsådd och precisions- sådd. Resultaten av de 12 hittills genomförda försöken av OS-180 visar: Högst skörd vid konventionell sådd och 80 grobara frön. Med precisionssådd kan man sänka utsädesmängden ända ned till 20 frön/m². Det låga plantantalet som uppnås med precisionssådd ger klart bättre övervintring.
chevron-down