Höstrapsodling i högkonjunktur

Med priser kring 4 kronor per kilo ger det god utdelning att lägga manken till i höstrapsodlingen. Etablering i tid, tunt bestånd och vältajmad ogräsbekämpning är tre hörnstenar för att plocka hem varje dyrbart kilo.
chevron-down