Höstrapsskörden 2012: All time high

Höstrapsen slog till med full kraft 2012. Ett bra sortmaterial, prima höstetablering och ett gynnsamt väder samverkade. Bäst gick det i Kalmarområdet med en medelskörd på 4800 kilo per hektar, medan Västra Götaland missgynnades av en svag höstetablering.
chevron-down