Höstrapssorter. 1999-2003.

Intresset för att prova höstrapssorter är mycket stort och inte mindre än 38 sorter har prövats detta år i de två höstrapsserierna R7-810 och OS-21. Resultaten 2003 präglas dessvärre av både att det är få försök och att en hel del av dem har en låg skörd, framförallt beroende på svampangrepp.
chevron-down