Höstrapssorter för alla 2012

Ett 70-tal höstrapssorter provas årligen och utgör en mycket säker grund för ett bra sortval. Inför årets höstsådd pekar Albin Gunnarson
ut åtta goda sortalternativ i respektive odlingsområde. Men det finns uppstickare med begränsad provning som kan vara intressanta att
prova. Åtminstone på en del av höstrapsodlingen, som totalt sett kan öka om årsmånen och priserna fortsätter som hittills.
chevron-down