Höstrapssorternas Tio i Topp

Det finns gott om bra höstrapssorter på marknaden. Skillnaderna i avkastning sorterna emellan är små i toppskiktet. Ta därför hänsyn till fler sortegenskaper och vid lite större odling fördela riskerna med mer än en sort.
chevron-down