Höstrybs kan fylla luckan efter vårraps

Höstrybs kan vara ett alternativ till våroljeväxter och ett komplement till höstraps i Mälardalen när betningen sätter P för vårraps.
chevron-down