Höstrybs - sorter. 1999-2003.

Odlingen av höstrybs är inte speciellt stor. De senaste åren har det såtts mellan 1500 och 2000 hektar per år. Arealen återfinns huvudsakligen i Östergötland, Södermanland och Uppland. Till rybsens fördel hör att den tål lite senare sådd och har bättre vinterhärdighet än höstraps. Årligen läggs ut 6 sortförsök i Svensk Raps regi. Eftersom den odlade arealen är liten provas inte speciellt många sorter. De senaste åren har 5-6 sorter ingått i försöksserien.
chevron-down