Hungriga jordloppor halverar skörden

Ojämna bestånd, sen tröskning, halv skörd och hög klorofyllhalt kan bli resultatet av jordloppornas härjningar i våroljeväxter. Men som odlare finns det några åtgärder utöver kemisk bekämpning som missgynnar jordlopporna. Läs om vilka i denna lektion i jordloppornas biologi.
chevron-down