Hur klarar vi rapsbaggarna år 2001?

I Östergötland har det varit problem med dåliga effekter vid rapsbaggebekämpningar under
säsongen. Vad beror detta på och hur löser vi det nästa år?
chevron-down