Hur påverkar odlingsfaktorerna fröskörden av klöver?

Skördarna av rödklöver är beroende av ett flertal faktorer, både odlingstekniska och årsmån. Undersökningen har visat att de faktorer som odlaren kan påverka är underordnade de som inte går att styra över. Pollinering och väderlek är det som betyder mest för vilken avkastningsnivå en odling når.

chevron-down