Hur påverkas proteinutbyte av rapssortval och processning

Projektet har utförts från jan 2019 - okt 2020. Maja Jonsson utförde screeningförsöken inom ramen för sin Bachelor uppsats vid SLU Ultuna, Cecilia Ahlström (LU) utförde de skarpa försöken, Karolina Östbring (LU) designade experimenten och tolkade resultaten samt skrev slutrapporten. Rapssorterna var en gåva från Lantmännen Jordbruk där Elisabeth Gunnarsson och Bo Gertsson har kommit med värdefulla kommentarer om rapssorterna.

chevron-down