HVO och RME viktiga pusselbitar på resan mot fossilfritt

Under 2017 ökade andelen förnybart dieselbränsle i Sverige till 30 procent. HVO och RME är viktiga pusselbitar. Det politiska målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är drivmotor i utvecklingen.
chevron-down