Hybrid eller inte hybrid, det är frågan!

De senaste åren har hybridsorter av höstraps gjort
sitt intåg på den svenska marknaden. Sorterna har
en hög avkastningspotential, men utsädet är dyrt.
Hybridsorter bör i första hand väljas när odlings-
förhållandena är gynnsamma.
chevron-down