Hybrider

– kostsamma och potenta

Hybridutsäde är 1:a generationen mellan utvalda föräldralinjer som ger kraftfullt korsningsfrö. För att utveckla hybridsorter behövs speciellteknik. Två såmaskiner sår han- och honlinjen sida vid sida. Hybridförädling är kostsam och produktionen dyr, men potentialen är ofta större.
chevron-down