Hybriderna härskar 2012

Hybriderna dominerar på sortlistan och är rätt val för vårraps 2012. Problemet nu är tillgången på utsäde. För framtiden måste handeln planera produktionen av vårrapshybrider bättre.
chevron-down