Hybridsort - såteknik, Väderstad Rapid 2003.

Försöksled: 1) Konv. sådd, 80 grob. frön/m², kemisk bekämpning. 2) Radsådd 48 cm, 60 grob. frön/m², radhackning 2 höst, 1 vår. 3) Radsådd 48 cm, 30 grob. frön/m², radhackning 2 höst, 1 vår. Serie: OS7-181, 1 försök (3 st. kasserade).
chevron-down