I Excaliburs vagga

I Boissay söder om Paris ligger hjärtat i Monsantos rapsförädling och där föddes en storsäljare som Excalibur. Hybridförädlingen är mer precis och ger snabbare framsteg än linjeförädling menar Jean-Pierre Despeghel som är chef för rapsförädlingen där. Inom 5 år tror han att hybriderna konkurrerat ut linjesorterna inom Monsanto som marknadsför sina sorter under varumärket Dekalb.
chevron-down