Identifiering av sexualferomon som prognosverktyg för skidgallmyggan, Dasinuera brassicae

Efter stora och ökande skador från skidgallmygga under 2014-2016 bedrevs detta projekt under 2017-2019 för att identifiera sexualferomonet för skidgallmyggan och utarbeta fångstmetoder för att göra skadeprognoser.

chevron-down