Identifikation av de främsta ”flaskhalsarna” för att uppnå höga halter av ovanliga fettsyror i nya oljegrödor.

Det övergripande målet för programmet är att på sikt utveckla nya oljegrödor som producerar råvarorna för framtidens kemisk-tekniska industri.

Slutrapport

chevron-down