Inga toppskördar men höjda priser i vallfrö

2004-års prisförhandlingar på vallfrö avslutades i början av november för allra sista gången. Högre priser kompenserar till viss del för måttliga skördenivåer.
chevron-down