Ingen linrevolution 2011

Svensk Raps driver de odlingstekniska försöken vidare i lin. Inga omvälvande resultat poppade upp 2011, men bilden klarnar av en anspråkslös gröda.
chevron-down