Ingen rekordskörd av oljeväxter i södra Sverige

För samtliga grödor gäller i år att skörden skett
under bästa möjliga förhållanden. Avkastningsnivåerna
har dock varierat över landet. Hösrapsen
i Skåne är i många fall en besvikelse medan
odlarna i Mellansverige har fått mycket bra skördar.
Även vallfrögrödorna har gett en tämligen
normal avkastning.
chevron-down