Inget slarv med harv

Se till att skapa tillräckligt med finjord kring vårrapsfröna om du tror att det blir torrt efter sådd. Det gäller speciellt om du inte plöjer på hösten. Ett fältförsök på SLU i Ultuna 2009 med extra harvningar visade att såbädden förbättrades liksom plantuppkomst och skörd.
chevron-down