Insektsresistens hos raps

Genom genteknik kan det vara möjligt att slippa rapsbaggebekämpningen i framtiden.
chevron-down