Integrerad bekämpning av skadedjur i oljeväxter

Ett internationellt symposium om Integrerad bekämpning av skadedjur i oljeväxter kommer att hållas i Göttingen, Tyskland den 3-6 april 2006.
chevron-down