Internationella rapskonferensen i Berlin: Forskarträff med insekter i fokus

I juni träffades världens rapsforskare i Berlin på internationell konferens. Ökande problem med skadeinsekter stod i fokus för konferensen vars arrangör GCIRC nu moderniseras och byter namn från franska till engelska för att underlätta kommunikationen.
chevron-down