Intressanta vallfröförsök 2012

Rödklöver ska inte skördas för tidigt. Det är resultatet av första årets skördetidpunktsförsök. Stråförkortning i ängssvingel med Moddus kan vara mycket lönsam. Det visar en flerårig försöksserie som avslutades 2012.
chevron-down