Intresset för linodling ökar i Östergötland

Odlingsekonomin i lin är god, mycket tack vare ett högt avräkningspris och låga särkostnader.
chevron-down