Ivar gasar i uppförsbacken

Botten är nådd för vårrapsen på Spelbo och Haga, så 2016 gasar Ivar Insulander återigen och ökar arealen vårraps trots neonikotinoidförbudet. Tidig och djup sådd är hans recept mot jordloppor som gav utdelning 2015 när vårrapsen avkastade nästan 3 ton per hektar.
chevron-down