Jämnt lopp på Domö

På Domö i Västergötland testade Jonas Dahlgren 2010 radsådd höstraps
med Cameleon på ett fält och jämförde med konventionell sådd och kemisk ogräsbekämpning på grannfältet. Radhackningen fungerade bra och trots en lägre skörd skilde nettot bara drygt 200 kronor per hektar.
chevron-down