Jordart och förfrukt styr höstbearbetningen

Förfrukt, lerhalt och halmmängd bestämmer hur jorden ska bearbetas inför sådd av höstsäd. Låga kostnader kan locka, men för att lyckas är kärnans perspektiv för ögonen det viktiga när du bearbetar och sår. Grunden är att etablera för en hög skörd så billigt som möjligt.
chevron-down