Jordbearbetning och markstruktur

En för växterna optimal såbädd får inte vara packad men inte heller för lucker. Einar Gudmundsson, Väderstad beskriver vikten av återpackning.
chevron-down