Jordens vän

På Hagbyberga i Sörmland månar Jan Weijber om daggmaskar för jordens och grödornas bästa. Höstraps är en självklar gröda som uppskattar den goda markstrukturen och etableras snabbt i augusti för att ges bästa chans till en hög skörd. Lyckas det ökar odlingssäkerheten, produktionskostnaden minskar och höstrapsen blir en lönsam affär.
chevron-down