JordlopporKännetecken

Under varma och soliga dagar är jordlopporna i livlig verksamhet och
kan under kort tid helt kaläta våroljeväxter i groddplantstadiet
som såtts obetade.


(Information från Växtskyddscentralerna)chevron-down