KålbladlusKännetecken

Angreppen börjar vanligen i blomställningen där lössen
bildar kolonier. Senare breder lössen ut sig nedåt stjälken
och ut på bladen. Kålbladlusen orsakar ibland stor skada i sent
mognande vårraps. Angripna blad på späda höstoljeväter
missformas och rödfärgas där lössen sugit.


(Information från Växtskyddscentralerna)chevron-down