Kålbladmögel – svampangrepp utan moteld

Kålbladmögel gillar fukt och värme och kan slå till hårt i höstrapsodlingar. Det skedde hösten 2008 i Skåne. I andra delar av Europa finns moteld att sätta in vid betningen, men i Sverige står vi utan chans till väpnat motstånd.
chevron-down