KålbladstekelKännetecken

Två generationer förekommer varav en i våroljeväxter
under juni-juli och en i höstoljeväxter från augusti fram
till frost inträffar. Den fullbildade stekeln är en flugliknande
insekt med orangegul bakkropp. Skadan orsakas av de mattsvarta larverna
och särskilt mot larvperiodens slut kan ett fält snabbt kalätas.(Information från Växtskyddscentralerna)

chevron-down