Kålfjäril, Pieris brassicaeKännetecken

Larverna, som blir drygt 4 cm långa, är håriga och gulgröna
med svarta prickar. De uppträder ofta flera på samma blad. Den
vuxna fjärilen är vit med svarta vingkanter och honan har dessutom
ett par stora svarta punkter på vardera vingen. Larverna gnager på
oljeväxternas blad. Ibland kan plantorna kalätas och endast delar
av bladnerverna blir kvar. Angreppen är oftast koncentrerade till små
fläckar i fältet.(Information från Växtskyddscentralerna)

chevron-down