Kålflugan – svårfångad skadegörare

De senaste åren har angrepp av lilla kålflugans larver förekommit på såväl vår- som höstoljeväxter. Omfattningen av skadan är oklar och tyvärr finns ingen bekämpningströskel för flugan.
chevron-down